Okręg wyborczy nr 3Szymon Klimczak

KW Prawo i Sprawiedliwość

 

 

Pracuje w komisjach:

 

Kontakt: