Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Komisja Gospodarki Komunalnej

Komisja Gospodarki Przestrzennej

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Rewizyjna