Komisja Budżetu i Skarbu


Komisja Polityki Gospodarczej i Bezrobocia


Komisja Edukacji

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego


Komisja Rodziny i Polityki Społecznej

Komisja Kultury, Sportu i Turystyki


Komisja Gospodarki Komunalnej


Komisja Gospodarki Przestrzennej


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji


Komisja Rewizyjna