[start]Urząd Statystyczny w Katowicach przeprowadza badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych. Badanie realizowane jest w drodze samodzielnego przekazania danych przez internet oraz wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez teleankietera z respondentem. [koniec]

Więcej informacji