Urząd Statystyczny w Katowicach przeprowadza badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych.


Więcej informacji