Urząd Statystyczny w Katowicach przeprowadza badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych.

Więcej informacji