WYBORY SAMORZĄDOWE 2018


 

Informacje ogólne: 


•       Podział Miasta Jastrzębie-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
Uchwała nr VI.61.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26.04.2018 r.

•       Podział Miasta Jastrzębie-Zdrój na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój:
 Uchwała nr VI.60.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26.04.2018 r.

•      OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, powiatów i Sejmiku Województwa Śląskiego

•      Strona główna Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego

•      Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach

•      Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

•      Informacja MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 11 września 2018r. o składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

 


 

Godziny dyżurów urzędnika wyborczego w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój dot. przyjmowania zgłoszeń na kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych:

  1. 19.09.2018 - godz. 13:00 - 15:00
  2. 20.09.2018 - godz. 15:00 - 17:00
  3. 21.09.2018 - godz. 12:00 - 14:00

Zgłoszenia są przyjmowane w pokoju 153B
•      Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

•   
 Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 26 września 2018 r.

   Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

•    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Jastrzębie-Zdrój

•    Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój  zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.