Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych przy Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój

Skład zarządu Związku Zawodowego Pracowników Samorządowych przy Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój:
1. Marek Krawczyk
- Przewodniczący Zarządu Związku
2. Zdzisława Tylkowska- Wiceprzewodnicząca Zarządu Związku
3. Katarzyna Pawlas-M
ączka - Skarbnik Zarządu Związku
3. Anna Tonasko
- Sekretarz Zarządu Związku
4. Ewelina Cybulska
- członek Zarządu Związku
5. Aleksandra Wcis
ło - członek Zarządu Związku
6. Katarzyna Lisiowska
- członek Zarządu Związku

Zarząd związku pełni dyżur w pierwszy czwartek każdego miesiąca od godz. 12.00 do 14.00 w pokoju 222, budynku A w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.


Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju

 Skład zarządu Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój:
1. Katarzyna Guzy - Przewodniczący
2. Joanna Grzelak - Zastępca Przewodniczącego
3. Iwona Fotyga - Sekretarz
4. Marzena Kieras - Skarbnik

Zarząd związku pełni dyżur w każdy wtorek od godz. 11:30 do godz. 15:00 w pok. 303A;
telefon: 32 4785267
e-mail: nszzsolidarnosc@um.jastrzebie.pl