Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych przy Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój


Skład zarządu Związku Zawodowego Pracowników Samorządowych przy Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój:


1. Marek Krawczyk
- przewodniczący zarządu związku
2. Katarzyna Pawlas-M
ączka - skarbnik zarządu związku
3. Anna Tonasko
- sekretarz zarządu związku
4. Zdzis
ława Tylkowska - członek zarządu związku
5. Aleksandra Wcis
ło - członek zarządu związku
6. Katarzyna Lisiowska
- członek zarządu związku

 

 

Zarząd związku pełni dyżur w pierwszy czwartek każdego miesiąca od godz. 12.00 do 14.00 w pokoju 222, budynku A w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.