Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2135, ze zm.) informuję się, że w stosunku do danych osobowych gromadzonych w Urzędzie Miasta w Jastrzębiu-Zdroju:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój
  – reprezentowana przez Prezydenta Miasta,
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa,
 3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 4. podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 5. Siedziba:
  Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
  al. Piłsudskiego 60
  44-335 Jastrzębie-Zdrój
  tel. 32 4785 100
  e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl

 

[wyroznik]Monitoring wizyjny Miasta Jastrzębie-Zdrój[/wyroznik]