Harmonogramy odbiorów:

 

Deklaracja:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi