Na podstawie art. 22 ust. 5  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo po zgromadzeniach (Dz. U. 2015 poz.1485)  zawiadamia się o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego, [start]które odbędzie się w dniu 23 października 2015 r. o godzinie 14:00 w Jastrzębiu Zdroju przy przystanku: al. J. Piłsudskiego Pawilony od strony DH Domus.[koniec]