Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe z 10 kwietnia 2015 roku
Oświadczenie majątkowe z 28 kwietnia 2016 roku
Oświadczenie majątkowe z 20 kwietnia 2017 roku
Oświadczenie majątkowe z 20 kwietnia 2018 roku
Oświadczenie majątkowe z dnia 25 kwietnia 2019 roku
Oświadczenie majątkowe z 30 sierpnia 2019 roku
Oświadczenie majątkowe z dnia 12.09.2019 r.
Oświadczenie majątkowe z 24 kwietnia 2020 r.
Korekta oświadczenia majątkowego za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe z 8 kwietnia 2021 roku