Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe z 10 kwietnia 2015 roku
Oświadczenie majątkowe z 28 kwietnia 2016 roku