Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe z 20 kwietnia 2015 roku
Oświadczenie majątkowe z 26 kwietnia 2016 roku
Oświadczenie majątkowe z 10 kwietnia 2014 roku