1. Rejestr zarządzeń w sprawie powoływania komisji przetargowych do przeprowadzenia postępowań poniżej progu unijnego

 

Podstawa prawna: art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej – t.j. Dz.U.2018. poz.1330 z późn. zm.

Zakres ochrony informacji: brak

Podstawa prawna ochrony informacji: brak

Sposób udostępniania: na wniosek

Wzór wniosku: załącznik nr 1

 

  1. Rejestr zamówień publicznych realizowanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych

 

Podstawa prawna: art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej – t.j. Dz.U.2018. poz.1330 z późn. zm.

Zakres ochrony informacji: brak

Podstawa prawna ochrony informacji: brak


Wzór wniosku: załącznik nr 1

  1. Rejestr umów zawartych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych

Podstawa prawna: art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej – t.j. Dz.U.2018. poz.1330 z późn. zm.

Zakres ochrony informacji: Treści stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i dane osobowe

Podstawa prawna ochrony informacji:

art. 11, pkt. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1010;

art. 721 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1145;

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2018, poz. 1000
z późn. zm.

Sposób udostępniania: na wniosek


Wzór wniosku: załącznik nr 1