Okręg wyborczy nr 2

 

Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej

 

 

Pracuje w komisjach:

  • Komisja Edukacji
  • Komisja Polityki Społecznej

 

Kontakt:

  • tel: 32 47 13 193