Okręg wyborczy nr 2

Klub Radnych Samorządne Jastrzębie

 

 

Pracuje w komisjach:

  • Komisja Edukacji i Polityki Społecznej
  • Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji - Przewodnicząca Komisji

 

Kontakt:

  • tel: 32 47 13 193