Okręg wyborczy nr 3

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

 

 

Pracuje w komisjach:

  • Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego - Zastępca Przewodniczącego Komisji
  • Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji