Okręg wyborczy nr 3

 

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

 

INTERPELACJE RADNEGO

 

Pracuje w komisjach:

  • Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego

 

Kontakt:

  • tel: 697 824 424