Okręg wyborczy nr 1

 

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

 

INTERPELACJE RADNEGO

 

Pracuje w komisjach:

  • Komisja Gospodarki Komunalnej
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej

 

Kontakt:

  • tel: 696 906 080