Okręg wyborczy nr 1

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

 

 

Pracuje w komisjach:

  • Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej - Przewodniczący Komisji
  • Komisja Rewizyjna

 

Kontakt:

  • tel: 696 906 080