Okręg wyborczy nr 1

 

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

 

 

Pracuje w komisjach:

  • Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej

 

Kontakt:

  • e-mail:
  • tel: