Okręg wyborczy nr 1

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej i Dla Jastrzębia

 

 

Pracuje w komisjach:

  • Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego