Okręg wyborczy nr 1

 

Stowarzyszenie "Dla Jastrzębia"

 

INTERPELACJE RADNEJ

 

Pracuje w komisjach:

  • Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego

 

Kontakt:

  • tel: 32 47 44 350