Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego

Komisja Polityki Społecznej

Komisja Kultury i Sportu

Komisja Gospodarki Komunalnej

Komisja Rewizyjna

Komisja Gospodarki Przestrzennej