1. Rehabilitacja zawodowa

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

Zadania te realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy, ul. Pszczyńska 134; tel. 32 47 14 405.

 

2. Rehabilitacja społeczna

 

Zadania dofinansowane ze środków PFRON

- Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,

- Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

- Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, „Aktywny Samorząd”.

 

Wyżej wymienione zadania realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9; tel. 32 43 49 649.

 

3. Legitymacja osoby niepełnosprawnej.

 

Służy do korzystania z ulg komunikacyjnych i innych uprawnień.

Wydawana jest przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku, ul. Raciborska 20; tel. 32 42 37 202.

Wniosek w tej sprawie można złożyć również w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój Wydziale Polityki Społecznej i Mieszkaniowej, pok. 402B; tel. 32 47 85 391.  

 

4. Karta parkingowa

 

Kartę parkingową osobie o obniżonej sprawności ruchowej wydaje się na podstawie, wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, orzeczenia o zaliczeniu do znacznego, lub umiarkowanego, stopnia niepełnosprawności o przyczynie niepełnosprawności z kodu 05-R, 10-N lub 05-O oraz wskazaniami w pkt 9 -„spełnia”.

 

Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie.

UWAGA: od miesiąca lipca 2014 r. Karta parkingowa jest wydawana przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku, ul. Raciborska 20;  tel. 32 42 37 202