Oświata

 
Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Pszczyńska 125

Szkoła Podstawowa Nr 4
ul. Kościuszki 19

 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 
ul. Mazurska 6

Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Śląska 6 

Szkoła Podstawowa Nr 9
ul. Wielkopolska 22 

Szkoła Podstawowa Nr 10
ul. Zielona 2a 

 Szkoła Podstawowa Nr 12
ul. Szkolna 7
 Szkoła Podstawowa Nr 16
ul. Komuny Paryskiej 18c

Szkoła Podstawowa Nr 17
ul. ks. Emanuela Płonki 23 

Szkoła Podstawowa Nr 19
ul. Opolska 3

Szkoła Podstawowa Nr 21
ul. Równoległa 9c