PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ - MARIAN JANECKI

Sekretariat Prezydenta
al. Piłsudskiego 60
I piętro bud.A, pokój 114
tel. 32 4785 220,
fax. 32 4717 070
e-mail: prezydent@um.jastrzebie.pl


 Marian Janecki (ur. 31 lipca 1963) od urodzenia mieszka w Jastrzębiu-Zdroju, żonaty, dwójka dzieci. Ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim z tytułem magistra historii. Od 1988 do 1998 był nauczycielem historii w Zespole Szkół Górniczo-Elektrycznych w Jastrzębiu-Zdroju.

W roku 1998 uzyskał mandat radnego i został powołany na stanowisko wiceprezydenta miasta Jastrzębia-Zdrój. W kadencji 1998-2002 pełnił bezpośredni nadzór nad wydziałami: zdrowia, edukacji, ochrony środowiska. W tym czasie przygotował i skutecznie wprowadził w życie reformy oświaty oraz służby zdrowia w zakresie lecznictwa otwartego.

Jego działania zostały docenione przez wyborców, którzy w 2002 roku powierzyli mu stanowisko Prezydenta Miasta. Do najważniejszych zadań kadencji 2002-2006 należała: modernizacja dróg i obiektów sportowych, rozbudowa kanalizacji oraz poszerzenie oferty edukacyjnej dla mieszkańców. W 2006 roku ponownie został wybrany na stanowisko Prezydenta Miasta.

Podczas drugiej kadencji kontynuował modernizację i rozbudowę sieci dróg publicznych, w tym doprowadził do rozpoczęcia budowy obwodnicy miasta - Drogi Głównej Południowej. Modernizował bazę sportową, przyczynił się do powstania galerii handlowych. W tej kadencji zakończył się także projekt "Gospodarka ściekowa na terenie gmin Jastrzębie-Zdrój, Mszana i Godów".

W kadencji 2010-2014 priorytetami były: kontynuacja budowy Drogi Głównej Południowej, powstanie szerokopasmowego dostępu do Internetu i elektronicznego obiegu dokumentów między instytucjami miejskimi, dokończenie rewitalizacji Parku Zdrojowego i modernizacja obiektów szkolnych i bazy sportowej.

 

Zakres działań i kompetencji Prezydenta Miasta