Dane teleadresowe:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój 
Al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. centrala: 32 4785100
fax: 32 4717070
Informacja Urzędu Miasta: 32 47 85 211

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
strona internetowa: www.jastrzebie.pl
www.sjz.pl

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP):

1. Jastrzębie-Zdrój - miasto na prawach powiatu  6332216615

w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowej    6332216615

2. Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    6330011932

w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowej
PL 6330011932

REGON:  000523689

numer jednostki samorządu terytorialnego z systemu TERYT:

Województwo Śląskie - 24

Powiat m. Jastrzębie-Zdrój - 2467

M. Jastrzębie-Zdrój - 246701 1

 


 Numery kont bankowych:

Wpłaty z tytułu:   podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych na konto indywidualne podane w decyzji podatkowej. Osoby prawne o numerze indywidualnym konta bankowego informowane są odrębnym pismem.


Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

Rachunek bankowy:  96 8470 0001 2001 0017 6125 0002


Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Rachunek bankowy:   69 8470 0001 2001 0017 6125 0003


 

Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych

ul. Zielona 20A

tel. 32 47 51 471

 

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Zielona 20B

tel. 32 47 17 488

 

 Godziny pracy Urzędu Miasta:

poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Godziny przyjmowania interesantów:

Urząd Miasta:

poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Sala Obsługi Interesantów:

poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych:
poniedziałek, wtorek, środa – od 7.30 do 13.00
czwartek – od 12.00 do 17.00
piątek - wyłączony z obsługi interesantów

Terenowe Biuro Paszportowe
Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.00, 

 czwartek - od godz. 7.30 do 17.00, 
 piątek - od godz. 7.30 do 14.00.