JASTRZĘBSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ SP. Z O.O. - w likwidacji

ul. Armii Krajowej 39
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel.32 4752 410, 32 4752 416

e-mail: jsag@um.jastrzebie.pl

 

Władze jednostki:

  1. Marian Jarosz - Prezes Zarządu
  2. Janusz Kuśmierski
  3. Paweł Warzecha
  4. Andrzej Stefański
  5. Zbigniew Gruszka

 

Charakter działalności:

  • Obsługa nieruchomości na własny rachunek
  • Zarządzanie nieruchomościami
  • Reklama
  • Sprzątanie i czyszczenie obiektów
  • Handel i rekreacja

Struktura własnościowa:

50% JSW S.A.
50% Miasto Jastrzębie