JASTRZĘBSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ SP. Z O.O. - w likwidacji

ul. Armii Krajowej 39
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 756 44 25

e-mail: pwarzecha@jsw.pl

 

Władze jednostki:

Rada Nadzorcza:

 

  1. Miłosz Marek – Przewodniczący
  2. Szymon Holeksa – członek
  3. Tomasz Dzierżawa - członek
  4. Łucjan Kurcok - członek

 

 

 

Zarząd:

 

Paweł Warzecha – Likwidator

 

 

Charakter działalności:

  • Obsługa nieruchomości na własny rachunek
  • Zarządzanie nieruchomościami
  • Reklama
  • Sprzątanie i czyszczenie obiektów
  • Handel i rekreacja

 

Struktura własnościowa:

50% JSW S.A.
50% Miasto Jastrzębie