Nazwisko i imię Sołtysa:  Dawid Fojt

Rada Sołecka:

Henryk Fojt - członek zarządu
Franciszek Kuchta - członek zarządu
Piotr Klaja - członek zarządu
Gizela Masłowska - członek zarządu
Norbert Walke - członek zarządu

Siedziba Rady Sołectwa:
Dom Sołecki
ul. Gajowa 11A
44-335 Jastrzębie-Zdrój