Brak treści artykułu

Załączniki:

Zalecenia pokontrolne
Odpowiedź na zalecenia pokontrolne
Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego w okresie od 23 marca do 15 maja 2009r.