Brak treści artykułu

Załączniki:

Protokół z kontroli przeprowadzony przez pracownika Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego w okresie od 20 marca do 11 kwietnia 2008r.
Zalecenia pokontrolne
Upoważnienie
Odpowiedź na zalecenia pokontrolne