Zespół Szkół Specjalnych nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 22

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 Specjalna i Technikum nr 6


Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Technikum Specjalne nr 6 ( od dnia 1 września 2019 roku)

ul. 11 Listopada 4
44-330 Jastrzębie-Zdrój

telefon/faks: 32 4761 389

e-mail: poczta@zssp9.jastrzebie.pl
strona internetowa: zssp9.jastrzebie.pl

NIP: 633-180-76-27
REGON: 000835905

Dyrektor szkoły: Jolanta Grabkowska

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek w godz. 7.30-15.30Załączniki:

Statut Szkoły Podstawowej nr 22
Statut Technikum nr 6
Statut Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do pracy
Statut Zespołu Szkół nr 9
Decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Informacja o stanie mienia komunalnego