Zarządzenia Dyrektora Statut  Majątek  Regulaminy, instrukcje, procedury
Budżet  Rejestry, ewidencje, archiwa, Kontrole Opłaty
 Ochrona Danych Osobowych Oświadczenia majątkowe    

Publiczny Żłobek Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Wrzosowa 14
44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel.32 4718 051
Regon: 272536994
NIP:6332028055
e-mail: poczta@zlobek.jastrzebie.pl

Czas pracy placówki:

Placówka czynna całorocznie w dni robocze w godzinach: 6.00  - 17.00 

Liczba grup dziecięcych: 3

I    Grupa - dzieci od 5 miesiąca do 1 roku,
II  Grupa - dzieci powyżej 1 roku do 2 lat,
III Grupa - dzieci powyżej 2 lat do 3 lat.

Dyrektor placówki: mgr Danuta Duda

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka