W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamówienia publiczne

Od 4 stycznia 2021 roku postępowania dotyczące zamówień publicznych Urzędu Miasta publikowane będą w platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_jastrzebiezdroj
Zamówienia publiczne jednostek organizacyjnych będą ogłaszane na stronach internetowych tych jednostek. Jednocześnie informujemy, że postępowania rozpoczęte przed 1 stycznia 2021 roku nadal dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „Zamówienia publiczne”.


Zamówienia publiczne objęte ustawą Prawo zamówień publicznych:
- postępowania poniżej progów unijnych
- postępowania powyżej progów unijnychZamówienie na: Udzielenie schronienia wraz z usługami opiekuńczymi bezdomnym kobietom, mężczyznom
Stan zamówienia: Rozstrzygnięte
Numer sprawy: AG.260.5.2020
Zamawiający: Miasto Jastrzębie-Zdrój, Ośrodek Pomocy Społecznej
Tryb zamówienia: usługa społeczna
Rodzaj zamówienia: Usługi społeczne lub inne usługi
Wartość szacunkowa: postępowania poniżej progów unijnych
Termin składania ofert: 18.12.2020 12:00
Miejsce składania ofert: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Opolska 9, pok. 57

Rozstrzygnięcie:

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez :
Centrum Pomocy Potrzebującym
Schronisko Arka
ul. Wilcza 1
42-500 Będzin

Zamówienie na: Odbiór, (transport) i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów innych niż niebezpieczne z Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych w Jastrzębiu-Zdroju
Stan zamówienia: Unieważnione
Numer sprawy: SG.270.7.2020
Zamawiający: Jastrzębski Zakład Komunalny
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wartość szacunkowa: postępowania poniżej progów unijnych
Termin składania ofert: 17.12.2020 10:50
Miejsce składania ofert: Jastrzębski Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 17 D, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, pokój nr 3

Rozstrzygnięcie:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1)  ustawy Prawo zamówień publicznych ze względu na fakt, iż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zamówienie na: Fizyczna ochrona targowiska miejskiego w Jastrzębiu-Zdroju
Stan zamówienia: W trakcie rozstrzygania
Numer sprawy: ST.273.3.2020
Zamawiający: Miasto Jastrzębie-Zdrój, Jastrzębski Zakład Komunalny
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Zapytania ofertowe
Wartość szacunkowa: postępowania poniżej progów unijnych
Termin składania ofert: 15.12.2020 12:00
Miejsce składania ofert: Jastrzębski Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 17D, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, pokój nr 3 - sekretariat
Zamówienie na: Bieżąca obsługa szaletów miejskich w Jastrzębiu-Zdroju
Stan zamówienia: W trakcie rozstrzygania
Numer sprawy: ST.273.2.2020
Zamawiający: Miasto Jastrzębie-Zdrój, Jastrzębski Zakład Komunalny
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Zapytania ofertowe
Wartość szacunkowa: postępowania poniżej progów unijnych
Termin składania ofert: 15.12.2020 12:00
Miejsce składania ofert: Jastrzębski Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 17D, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, pokój nr 3 - sekretariat
Zamówienie na: Sprzątanie terenu targowiska miejskiego przy ul. A. Bożka w Jastrzębiu-Zdroju i parkingu zlokalizowanego przy powyższym targowisku miejskim
Stan zamówienia: Rozstrzygnięte
Numer sprawy: SG.270.6.2020
Zamawiający: Miasto Jastrzębie-Zdrój, Jastrzębski Zakład Komunalny
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wartość szacunkowa: postępowania poniżej progów unijnych
Termin składania ofert: 14.12.2020 10:50
Miejsce składania ofert: Jastrzębski Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 17D, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, pokój nr 3 - sekretariat

Rozstrzygnięcie:

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:
Firma „JOLEX” S.C. Paweł Zmroczek, Adam Stec,
ul. 11 Listopada 22, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

Zamówienie na: Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój
Stan zamówienia: Unieważnione
Numer sprawy: BZP.271.96.2020
Zamawiający: Miasto Jastrzębie-Zdrój
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wartość szacunkowa: postępowania powyżej progów unijnych
Termin składania ofert: 07.12.2020 10:50
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/392750

Rozstrzygnięcie:

W związku z faktem, iż cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 4.449.000,00 zł postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie na: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do budynków administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju wyposażonych w instalację fotowoltaiczną
Stan zamówienia: W trakcie rozstrzygania
Numer sprawy: DL.4221.19.2020.AS
Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Termin składania ofert: 02.12.2020 09:00
Miejsce składania ofert: Miejski Zarząd Nieruchomości 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 55, Dział Logistyki, pokój nr 16A
Zamówienie na: Adaptacja budynku przy ulicy Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju
Stan zamówienia: W trakcie rozstrzygania
Numer sprawy: DL.4221.16.2020.AWP
Zamawiający: Miasta Jastrzębie-Zdrój
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wartość szacunkowa: postępowania poniżej progów unijnych
Termin składania ofert: 02.12.2020 09:00
Miejsce składania ofert: Miejski Zarząd Nieruchomości 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 55, Dział Logistyki, pokój nr 16A
Zamówienie na: Świadczenie podstawowych usług opiekuńczych
Stan zamówienia: Rozstrzygnięte
Numer sprawy: AG.260.2.2020
Zamawiający: Miasto Jastrzębie-Zdrój Ośrodek Pomocy Społecznej
Tryb zamówienia: usługa społeczna
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wartość szacunkowa: postępowania poniżej progów unijnych
Termin składania ofert: 27.11.2020 12:00
Miejsce składania ofert: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9 44-335 Jastrzębie- Zdrój, pokój nr 5

Rozstrzygnięcie:

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez :
Konsorcjum - Lider: MG Partner Marcin Grzesiak ul. Włościańska 15/21,   01-710 Warszawa oraz uczestnik konsorcjum KG Partner Kamila Grzesiak ul. Włościańska 15/1, 01-710 Warszawa

Zamówienie na: Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom
Stan zamówienia: Rozstrzygnięte
Numer sprawy: AG.260.4.2020
Zamawiający: Miasto Jastrzębie- Zdrój Ośrodek Pomocy Społecznej
Tryb zamówienia: usługa społeczna
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wartość szacunkowa: postępowania poniżej progów unijnych
Termin składania ofert: 25.11.2020 12:00
Miejsce składania ofert: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9 44-335 Jastrzębie- Zdrój, pokój nr 57

Rozstrzygnięcie:

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez :
Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Dobroczynne Odział Terenowy
w Rybniku-Niewiadomiu
ul. Sportowa 136/1
44-273 Rybnik
oferującą za realizację zadania cenę brutto w wysokości:
66 472,00 zł