W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamówienia publiczne

Od 4 stycznia 2021 roku postępowania dotyczące zamówień publicznych Urzędu Miasta publikowane będą w platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_jastrzebiezdroj
Zamówienia publiczne jednostek organizacyjnych będą ogłaszane na stronach internetowych tych jednostek. Jednocześnie informujemy, że postępowania rozpoczęte przed 1 stycznia 2021 roku nadal dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „Zamówienia publiczne”.


Zamówienia publiczne objęte ustawą Prawo zamówień publicznych:
- postępowania poniżej progów unijnych
- postępowania powyżej progów unijnychZamówienie na: Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Gustawa Morcinka ul. Wielkopolska 22, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Stan zamówienia: Unieważnione
Numer sprawy: BZP.271.118.2020
Zamawiający: Miasto Jastrzębie-Zdrój
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wartość szacunkowa: postępowania poniżej progów unijnych
Termin składania ofert: 26.01.2021 11:50
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/411416

Rozstrzygnięcie:

Postępowanie zostało unieważnione ze względu na fakt, iż cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 90.000,00 zł.

Zamówienie na: Modernizacja budynku przy ulicy Rostków 7 w Jastrzębiu-Zdroju
Stan zamówienia: W trakcie rozstrzygania
Numer sprawy: DL.4221.23.2020.AWP
Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wartość szacunkowa: postępowania poniżej progów unijnych
Termin składania ofert: 20.01.2021 09:00
Miejsce składania ofert: Miejski Zarząd Nieruchomości, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 55, Dział Logistyki, pokój nr 16A
Zamówienie na: Budowa parkingu przy SP nr 9
Stan zamówienia: Rozstrzygnięte
Numer sprawy: BZP.271.109.2020
Zamawiający: Miasto Jastrzębie-Zdrój
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wartość szacunkowa: postępowania poniżej progów unijnych
Termin składania ofert: 15.01.2021 09:50
Miejsce składania ofert: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/411371

Rozstrzygnięcie:

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WEKER 02
ul. Podhalańska 25, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Zamówienie na: Projekt rozbudowy i przebudowy skrzyżowania ulicy Cieszyńskiej – DW937 z ulicą Libowiec w Jastrzębiu-Zdroju
Stan zamówienia: Rozstrzygnięte
Numer sprawy: BZP.271.116.2020
Zamawiający: Miasto Jastrzębie-Zdrój
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wartość szacunkowa: postępowania poniżej progów unijnych
Termin składania ofert: 14.01.2021 09:50
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/411174

Rozstrzygnięcie:

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:
Promost-Wisła Sp. z o.o.
ul. Radosna 8a
43-460 Wisła
oferującą realizację zamówienia za cenę brutto: 183 270,00 zł

Zamówienie na: Rozwój e-usług, rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej (SW) oraz szkolenia w ramach projektu „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji
Stan zamówienia: Rozstrzygnięte
Numer sprawy: BZP.271.108.2020
Zamawiający: Miasto Jastrzębie-Zdrój
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wartość szacunkowa: postępowania poniżej progów unijnych
Termin składania ofert: 11.01.2021 10:50
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/409529

Rozstrzygnięcie:

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:
GEOBID sp. z o.o.
ul. Kossutha 11, 40-844 Katowice

Zamówienie na: Dostawa oraz montaż wyposażenia pracowni rysunku technicznego dla zawodu technik architektury krajobrazu w Zespole Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
Stan zamówienia: Rozstrzygnięte
Numer sprawy: BZP.271.113.2020
Zamawiający: Miasto Jastrzębie-Zdrój
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Wartość szacunkowa: postępowania poniżej progów unijnych
Termin składania ofert: 11.01.2021 09:50
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/410820

Rozstrzygnięcie:

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:
Web-Profit Maciej Kuźlik
ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie
oferującą realizację zamówienia za cenę brutto: 84.501,00 zł

Zamówienie na: Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój
Stan zamówienia: Rozstrzygnięte
Numer sprawy: BZP.271.106.2020
Zamawiający: Miasto Jastrzębie-Zdrój
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wartość szacunkowa: postępowania poniżej progów unijnych
Termin składania ofert: 07.01.2021 10:50
Miejsce składania ofert: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/409768

Rozstrzygnięcie:

Za najkorzystniejszą w części I uznano ofertę złożoną przez firmę:
DALPINEX Tymoteusz Szczotka
ul. Kaczeńców 14, 43-365 Wilkowice
oferującą:
- cenę brutto całości zadania (służącą do porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej): 255 981,60 zł

Za najkorzystniejszą w części II uznano ofertę złożoną przez:
Konsorcjum firm:
Lider konsorcjum: Zakład Urządzania, Utrzymania Zieleni Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 17, 43-445 Dzięgielów

Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „JES” Joanna Sobolska
ul. Krasińskiego 5/18, 42-217 Częstochowa
oferujące cenę brutto całości zadania (służącą do porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej): 202 600,00 zł

Zamówienie na: Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój
Stan zamówienia: Rozstrzygnięte
Numer sprawy: BZP.271.111.2020
Zamawiający: Miasto Jastrzębie-Zdrój
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wartość szacunkowa: postępowania poniżej progów unijnych
Termin składania ofert: 30.12.2020 09:50
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/409565

Rozstrzygnięcie:

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „TRANSGÓR” S.A.
ul. Jankowicka 9, 44-201 Rybnik

oferujące:
realizację zamówienia za kwotę brutto: 1.096.329,60 zł.

Zamówienie na: Sukcesywna dostawa na rzecz Zamawiającego około 4 000 litrów benzyny bezołowiowej 95 oktanowej oraz około 20 000 litrów oleju napędowego w zbiorniki pojazdów Zamawiającego na stacji paliwowej Wykonawcy, przy użyciu elektronicznych kart paliwowych, w postaci transakcji bezgotówkowych
Stan zamówienia: Rozstrzygnięte
Numer sprawy: SG.273.7.2020
Zamawiający: Miasto Jastrzębie-Zdrój, Jastrzębski Zakład Komunalny
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Wartość szacunkowa: postępowania poniżej progów unijnych
Termin składania ofert: 22.12.2020 11:45
Miejsce składania ofert: Jastrzębski Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 17D, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, pokój nr 3 - sekretariat

Rozstrzygnięcie:

Do realizacji została wybrana oferta firmy:
FLOTEX POLSKA II Sp. z o.o. Sp. Komandytowa,
ul. Przemysłowa 5, 35-105 Rzeszów

Zamówienie na: Odbiór,(transport) i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne z Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych w Jastrzębiu-Zdroju
Stan zamówienia: Rozstrzygnięte
Numer sprawy: SG.270.8.2020
Zamawiający: Jastrzębski Zakład Komunalny
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wartość szacunkowa: postępowania poniżej progów unijnych
Termin składania ofert: 21.12.2020 10:50
Miejsce składania ofert: Jastrzębski Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 17 D, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, pokój nr 3

Rozstrzygnięcie:

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:
Remondis Sp. z o.o., ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa, Oddział w Dąbrowie Górniczej, ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza, która zaoferowała cenę ofertową w wysokości: 187 461,00 zł brutto, termin płatności: 14 dni.