W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

XVII Sesja Zwyczajna (listopad)

Uchwała nr: III.23.2024
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 23.05.2024
W sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Podhalańskiej
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, uchwały nr LXIII/814/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w związku z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
Uchwała nr: III.22.2024
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 23.05.2024
W sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jastrzębie-Zdrój, położonej przy Truskawkowej
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: III.21.2024
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 23.05.2024
W sprawie: zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym oraz art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, a także art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
Uchwała nr: III.20.2024
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 23.05.2024
W sprawie: reprezentowania Miasta Jastrzębie-Zdrój w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu-Zdroju
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 10 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 4 kwietnia 1991 roku
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: III.19.2024
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 23.05.2024
W sprawie: reprezentowania reprezentowania Miasta Jastrzębie-Zdrój w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu-Zdroju
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 5 w zw. z art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 10 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: III.18.2024
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 23.05.2024
W sprawie: ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzanie pracowników samorządowych
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: III.17.2024
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 23.05.2024
W sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Jastrzębie-Zdrój położonych przy ulicy Ruptawskiej
Na podstawie: art.18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zw. z art.151 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: III.16.2024
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 23.05.2024
W sprawie: uchylenia Uchwały nr VIII.107.2022 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 czerwca 2022 r. dotyczącej rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój
Na podstawie: art. 4 ust.1 pkt 2 i art. 42 ust. 1 oraz art. 92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.- Prawo farmaceutyczne
W sprawie zmiany uchwały nr: VIII.107.2022
Uchwała nr: III.15.2024
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 23.05.2024
W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój a Miastem Żory w sprawie utworzenia w mieście Żory „Centrum Zdrowia 75+” i objęcia jego działaniem Miasta Jastrzębie-Zdrój i Żory
Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 2 pkt 12 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), w związku z art. 19 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: III.14.2024
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 23.05.2024
W sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych
Status: Obowiązująca