W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wydziały

Wydział Dialogu Społecznego

Ewidencja Klubów Sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej, działających w formie stowarzyszenia Podstawa prawna: art. 4 ust. 7 Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U.2018.1263 t.j. ze zm.), oraz Rozporządzenie Ministra Sportu ...

Wydział Funduszy Pomocowych i Nadzoru Właścicielskiego

1. Ewidencja umów, ugód i porozumień wydziałowych   Podstawa prawna: art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej - Dz.U.2018.0.1330 t.j Zakres ochrony informacji: Treści stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa ...

Biuro ds. Zarządzania Jakością

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej i o ponowne wykorzystanie informacji   Podstawa prawna: art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej - Dz.U.2018.0.1330 t.j. Zakres ochrony informacji: ...

Wydział Edukacji

Ewidencja Szkół i Placówek Niepublicznych, w tym wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji   Podstawa prawna: art. 82, ust.1 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572 wraz z późn. zmianami art...

Wydział Organizacyjny

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta   Podstawa prawna: art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej - Dz.U.2018.0.1330 t.j. Zakres ochrony informacji: brak Podstawa prawna ochrony informacji: brak Sposób udo...

Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

Rejestr przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t...

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Rejestr posiadaczy odpadów lub prowadzących transport odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów   Podstawa prawna: art.6, ust.1 ustawy z 06 września 2001 r. o do...

Wydział Informatyki

Ewidencja umów, ugód i porozumień wydziałowych   Podstawa prawna: art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej - Dz.U.2018.0.1330 t.j. Zakres ochrony informacji: Treści stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa ...

Urząd Stanu Cywilnego

Księgi stanu cywilnego
- urodzeń
- małżeństw
- zgonów   Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1741 z późn. zm.) Zakres ochrony informacji: Księgi stanu...

Straż Miejska, Zarządzanie Kryzysowe i Sprawy Obronne

Rejestr spraw o wykroczenie   Podstawa prawna: brak Zakres ochrony informacji: art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182, 1662 Podstawa prawna ochrony informacji: Na pods...