W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wydział Strategii, Rozwoju i Obsługi Inwestora

Naczelnik:

Agnieszka Pabich  Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Strategii i Rozwoju
pokój 102A
tel: 32 47 85 390

e-mail: alpabich@um.jastrzebie.pl

Zastępca naczelnika:

Piotr Kędzierski - pokój 102A
tel: 32 4785 181
e-mail:pkedzierski@um.jastrzebie.pl


Usytuowanie wydziału:

Wydział Strategii, Rozwoju i Obsługi Inwestora mieści się w budynku „A” - I piętro.
Zajmuje pokój: 102A

Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.30,
czwartek - od godz. 7.30 do 17.00,
piątek - od godz. 7.30 do 14.00.

Zakres kompetencji:

Do zadań Wydziału Strategii, Rozwoju i Obsługi Inwestora należy w szczególności:
1) udział w wyznaczeniu głównych kierunków rozwoju miasta,
2) ewaluacja bieżącej strategii rozwoju miasta,
3) koordynacja prac nad przygotowaniem każdej kolejnej strategii rozwoju miasta,
4) monitoring realizacji strategii rozwoju miasta,
5) monitoring i ewaluacja innych dokumentów strategicznych opracowywanych w Urzędzie Miasta, a związanych z rozwojem miasta,
6) monitoring i analiza przemian, zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce oraz sferze społecznej na poziomie krajowym i regionalnym oraz dokumentów z nimi związanych,
7) opracowywanie na podstawie danych przekazywanych z wydziałów i jednostek raportów o stanie miasta w wersji elektronicznej i papierowej,
8) współpraca z przedstawicielami środowisk gospodarczych, samorządami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami naukowymi w zakresie rozwoju miasta,
9) koordynowanie prac ciał doradczych powołanych przy Prezydencie miasta w zakresie rozwoju gospodarczego miasta i wspierania przedsiębiorczości,
10) udział w opracowywaniu diagnoz społecznych i gospodarczych, kluczowych dla rozwoju miasta,
11) prowadzenie obsługi i działań doradczych dla inwestorów lokalnych, krajowych i zagranicznych,
12) wsparcie dla inwestorów krajowych i zagranicznych w zakresie procesu inwestycyjnego realizowanego przez Urząd Miasta oraz podmioty zewnętrzne, w tym wsparcie w sprawach administracyjnych,
13) krajowa i międzynarodowa promocja gospodarcza miasta, w tym opracowanie i promocja oferty inwestycyjnej, udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach takich jak: targi branżowe,
inwestycyjne, konferencje gospodarcze, seminaria misje studyjne przyjazdowe i wyjazdowe, organizacja konferencji, seminariów, przyjazdowych misji dziennikarzy gospodarczych,
14) prowadzenie w formie elektronicznej bazy terenów inwestycyjnych miejskich oraz prywatnych,
15) ścisła współpraca z podmiotami regionalnymi, instytucjami, uczelniami wyższymi, agencjami regionalnymi i krajowymi oraz innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi istotnymi w zakresie pozyskiwania inwestorów, promocji gospodarczej i tworzenia pozytywnego klimatu w mieście,
16) kreowanie i prowadzenie działań w zakresie aktywności zagranicznej miasta, realizowanej poprzez współpracę z miastami partnerskimi, organizacjami i stowarzyszeniami międzynarodowymi oraz instytucjami Unii Europejskiej,
17) koordynacja współpracy zagranicznej realizowanej poprzez poszczególne wydziały Urzędu i jednostki miejskie,
18) obsługa kontaktów zagranicznych miasta, w tym organizacja pobytu przedstawicieli partnerów zagranicznych, dziennikarzy ekonomicznych, organizacji międzynarodowych, placówek dyplomatycznych oraz delegacji zagranicznych przyjmowanych przez władze miasta,
19) planowanie i przygotowywanie wizyt zagranicznych władz miasta,
20) opracowywanie materiałów i programów w zakresie oferty inwestycyjnej, potencjału miasta i promocji przedsiębiorczości, gospodarczej współpracy krajowej i zagranicznej,
21) udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach z zakresu promocji gospodarczej w tym:
- w targach krajowych i zagranicznych (branżowych i inwestycyjnych), - konferencjach i seminariach,
spotkaniach B2B, misjach inwestycyjnych, study tourach,
22) opracowywanie i realizacja wspólnych projektów gospodarczych, rozwojowych,
kompetencyjnych, transformacyjnych z partnerami krajowymi i zagranicznymi wynikających
z obowiązującej strategii rozwoju miasta,
23) realizacja zadań w zakresie promocji gospodarczej we współpracy z wydziałem ds. promocji,
24) tworzenie bazy firm i przedsiębiorstw,
25) udział i organizacja konferencji, seminariów, wizyt studyjnych i spotkań gospodarczych, w tym
międzynarodowych i zagranicznych,
26) organizacja krajowych i zagranicznych misji gospodarczych Prezydenta Miasta,
27) prowadzenie działań z zakresu krajowego i zagranicznego bezpośredniego marketingu inwestycyjnego,
28) współpraca z krajowymi i zagranicznymi JST w zakresie realizacji zadań strategicznych miasta,
29) współpraca z innymi wydziałami i jednostkami miasta w zakresie obsługi inwestora i prowadzenia działań wspierających rozwój i dywersyfikację gospodarczą miasta, wspieranie przedsiębiorczości
i transformacji społeczno-ekonomicznej,
30) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w zakresie powierzonych obowiązków,
31) prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Wydziału, w tym w szczególności spraw dotyczących:
a) sytemu zarządzania jakością,
b) kontroli zarządczej,
c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,
32) organizowanie konkursów na realizację zadań Miasta przez organizacje pozarządowe w zakresie działania Wydziału,
33) organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału na zasadach określonych zarządzeniem Prezydenta,
34) przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie działania Wydziału.”
Odpowiedzialny za treść: Anna Hetman
Data wytworzenia: 12.02.2019
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 14.02.2019 13:08
Ostatnio zaktualizował: Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji: 23.06.2022 15:11
Liczba wyświetleń: 3566
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.