W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Naczelnik:

Honorata Uchto - pokój - 418A
telefon - 32 4785 145
e-mail: huchto@um.jastrzebie.pl

Referat gospodarki odpadami - Kierownik

Beata Kania - pokój - 417A
telefon - 32 4785 107
e-mail: bkania@um.jastrzebie.pl

Referat utrzymania miasta - Kierownik

Jolanta Szweda - pokój - 413A
telefon - 32 4785 388
e-mail: jszweda@um.jastrzebie.pl

Referat wymiaru opłat  za gospodarowanie odpadami - Kierownik

Anna Sojka-Lęga - pokój 410A
telefon - 32 4785 397
e-mail: asojka@um.jastrzebie.pl

Usytuowanie wydziału:

Wydział Gospodarki Komunalnej znajduje się w budynku „A”:
na IV piętrze zajmuje pokoje: 401A, 402A, 410A, 413A, 414A, 415A, 416A, 417A, 418A

Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.30,
czwartek - od godz. 7.30 do 17.00,
piątek - od godz. 7.30 do 14.00.

Zakres kompetencji:
Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:
1) Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem letnim i zimowym miasta;
2) Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni na terenach miejskich, w tym na zieleńcach, skwerach, pasach zieleni przyulicznej;
3) Prowadzenie spraw związanych z urządzaniem terenów zieleni miejskiej poprzez nasadzenia drzew i krzewów oraz wyposażanie ich w elementy małej architektury;
4) Nadzór nad grobami wojennymi i Miejscami Pamięci Narodowej w zakresie inwestycji, remontów i utrzymania;
5) Prowadzenie spraw związanych z wywozem odcieków z wyeksploatowanego składowiska odpadów komunalnych;
6) Opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji w zakresie remontów, modernizacji, budowy terenów zieleni miejskiej;
7) Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem gminnych placów zabaw;
8) Prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem stawów przy ul. Żeromskiego;
9) Prowadzenie spraw związanych z dekoracją miasta z okazji Świąt Państwowych, Narodowych, Miejskich i innych uroczystości;
10) Przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transporcie nieczystości ciekłych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój, ochronie przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzeniu schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
11) Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
12) Prowadzenie spraw związanych z prawidłową gospodarką odpadami komunalnymi na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
13) Prowadzenie nadzoru nad podmiotami świadczącymi usługi w zakresie odbierania, przyjmowania odpadów komunalnych na terenie miasta;
14) Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi;
15) Prowadzenie czynności sprawdzających poprawność deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości;
16) Prowadzenie ewidencji naliczeń opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie zweryfikowanych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
17) Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowanie decyzji administracyjnych w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawę – Ordynacja podatkowa w przypadku braku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stwierdzenia uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji lub nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
18) Prowadzenie sprawozdawczości z realizacji zadań nałożonych na gminę z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
19) Weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniach przekazywanych przez przedsiębiorców na podstawie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
20) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w zakresie powierzonych obowiązków;
21) Prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Wydziału, w tym w szczególności spraw dotyczących:
a) sytemu zarzadzania jakością,
b) kontroli zarządczej,
c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych;
22) Organizowanie konkursów na realizację zadań miasta przez organizacje pozarządowe w zakresie działania Wydziału;
23) Organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału na zasadach określonych zarządzeniem Prezydenta;
24) Przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie działania Wydziału."

Wytworzył: Rafał Stelmaczonek
Data wytworzenia: 20.10.2014
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 20.10.2014 07:27
Ostatnio zaktualizował: Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji: 29.05.2023 12:58
Liczba wyświetleń: 23563
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.