W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wydział Edukacji

Naczelnik:
Monika Dudacy - pokój 405A

tel: 32 4785 286,
faks: 32 4785 206, 32 4785 140
e-mail: ed@um.jastrzebie.pl

Zastępca Naczelnika:
Krystyna Konopka
– pokój nr 422A
Tel. 32 4785 374
e-mail: kkonopka@um.jastrzebie.pl


Usytuowanie wydziału:

Wydział Edukacji znajduje jest w budynku "A”, na IV piętrze.
Zajmuje pokoje o numerach: od 403A - 405A, 407A i od 419A - 422A

Adres Urzędu:
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.30,
czwartek - od godz. 7.30 do 17.00,
piątek - od godz. 7.30 do 14.00.


Zakres kompetencji:
Do zadań Wydziału Edukacji należy w szczególności:

 1. organizacja i analiza funkcjonowania sieci publicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta,
 2. prognozowanie i planowanie sieci szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
 3. realizacja procedur związanych z zakładaniem i likwidacją szkół i placówek oświatowych,
 4. podejmowanie działań mających na celu rozwój i utrzymanie bazy materialnej szkół i placówek oświatowych,
 5. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz spraw, związanych z udzielaniem dotacji szkołom i placówkom niepublicznym,
 6. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych, w tym:
  a) prowadzenie akt osobowych dyrektorów,
  b) załatwianie spraw związanych z udzielaniem urlopów dyrektorom,
  c) sporządzanie dokumentacji do emerytur,
  d) prowadzenie rejestru delegacji dyrektorów,
 7. przedstawianie propozycji wynagradzania dyrektorów, wnioskowanie o nagrody i odznaczenia,
 8. realizacja procedur związanych z awansem zawodowym nauczycieli, w tym przeprowadzanie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,
 9. realizacja procedur związanych z przeprowadzaniem konkursu oraz powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły i placówki oświatowej, w tym przygotowywanie powołań i odwołań dyrektorów,
 10. realizacja procedur związanych z dokonaniem cząstkowej oceny pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 11. prowadzenie kontroli spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki,
 12. przygotowywanie i organizowanie posiedzeń Społecznej Oświatowej Komisji Mieszkaniowej,
 13. zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych pracy szkół i placówek oświatowych,
 14. kompleksowe przygotowanie i organizowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w formie wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone szkoły”,
 15. prowadzenie przeglądów i kontroli tematycznych w szkołach i placówkach oświatowych np. organizacji pracy, spełniania obowiązku szkolnego, itp.
 16. udział w organizowaniu imprez i uroczystości o charakterze edukacyjnym na terenie Miasta,
 17. prowadzenie czynności proceduralnych związanych z nadawaniem imienia szkołom i placówkom oświatowym,
 18. współpraca z Kuratorium Oświaty,
 19. nadzorowanie i kontrola działalności placówek oświatowych i wychowawczych,
 20. realizacja założeń kalendarium reformy ustroju szkolnego w zakresie tworzenia nowych jednostek, przekształcania dotychczasowych oraz stopniowej likwidacji jednostek, nie realizujących założeń naborowych,
 21. koordynacja zadań naborowych do szkół oraz publicznych przedszkoli,
 22. koordynacja działań szkół i placówek oświatowych, związanych z właściwym gospodarowaniem powierzonymi środkami  finansowymi i materialnymi:
  a) sporządzanie umów - porozumień oraz  dotacji na zadania oświatowe,
  b) sporządzanie analiz  w stosunku do zapisów księgowych,
  c) rozliczenie subwencji z MEN dla placówek oświatowych,
  d) organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek specjalnych,
  e) prowadzenie spraw związanych z dotacją celową z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
  f) prowadzenie spraw, związanych z udzielaniem przez Prezydenta Miasta zgody na wynajem powierzchni w budynkach szkół i placówek oświatowych,
 23. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 24. zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dla dzieci posiadających orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 25. organizacja konferencji, seminariów i szkoleń dla kadry kierowniczej,
 26. inspiracja do tworzenia i korzystania z programów pomocowych dla szkół,
 27. współpraca z organami, instytucjami organizacjami państwowymi oraz związkami zawodowymi,
 28. nadzorowanie działalności Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli,
 29. prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Wydziału, w tym w szczególności spraw dotyczących:
  a) sytemu zarządzania jakością,
  b) kontroli zarządczej,
  c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,
 30. organizowanie konkursów na realizację zadań Miasta przez organizacje pozarządowe w zakresie działania Wydziału Edukacji,
 31. organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału Edukacji,
 32. przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie działania Wydziału Edukacji,
 33. prowadzenie spraw, związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 34. udzielanie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
 35. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji podmiotowej na działalność, realizowaną przez Uniwersytet III Wieku,
 36. kompleksowe prowadzenie spraw, związanych z wyprawką szkolną,
 37. opracowywanie i realizacja programów, włączających młodych mieszkańców do współdecydowania  o rozwoju Miasta,
 38. współpraca z Młodzieżową Radą Miasta,
 39. realizacja zadań, związanych z dotacją celową ze środków rządowych.
 40. realizacja zadania, związanego z przyznawaniem stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
 41. prowadzenie i weryfikacja danych Systemu Informacji Oświatowej i Zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej,
 42. prowadzenie spraw związanych z analizą oświadczeń majątkowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
Wytworzył: Rafał Stelmaczonek
Data wytworzenia: 20.10.2014
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 20.10.2014 09:22
Ostatnio zaktualizował: Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji: 20.09.2022 14:17
Liczba wyświetleń: 22799
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.