W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 48019 artykułów

zarządzenie nr: Or-IV.0050.469.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.469.2020

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.468.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.468.2020

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji zadania pn.:„Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Ranoszka i Wiejskiej w JastrzębiuZdroju” w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.467.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.467.2020

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji zadania pn.: „Wzmocnienia konstrukcji hali lodowiska „JASTOR” przy al. Jana Pawła II 6A w Jastrzębiu-Zdroju” w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Status Obowiązujące

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283)

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie-Zdrój

Na podstawie art.11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.293 z późn.zm.) w dniu 2 września 2020 r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie-Zdrój

zarządzenie nr: Or-IV.0050.466.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.466.2020

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.465.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.465.2020

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.464.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.464.2020

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

uchylające zarządzenie nr Or-IV.0050.161.2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.463.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.463.2020

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania „Planu zwiększania liczby zlecanych usług społecznych użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej na 2021 rok”

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.462.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.462.2020

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Zespołu Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju do zastępowania Dyrektora tej Szkoły podczas jego usprawiedliwionej nieobecności

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.461.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.461.2020

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie konsultacji autopoprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.460.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.460.2020

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie konsultacji autopoprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.459.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.459.2020

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

zmieniające zarządzenie nr Or-IV.0050.319.2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.458.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.458.2020

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie zmiany podziału planowanych na 2020 rok dochodów i wydatków między jednostkami budżetowymi

Status Obowiązujące

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ulicy Wolności

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 713 ) oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) w zw. z art.151 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny(t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm)