W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

LXI Sesja Zwyczajna (wrzesień)

Uchwała nr: III.13.2024
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 23.05.2024
W sprawie: zawierania porozumień dotyczących zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych pomiędzy miastem Jastrzębie-Zdrój a innymi jednostkami samorządu terytorialnego
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 4 ust.1 pkt 1 oraz art.92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym , art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, § 2 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach
W sprawie zmiany uchwały nr: XXI.154.2017
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: III.12.2024
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 23.05.2024
W sprawie: w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2024 rok
Na podstawie: art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, 9 lit. c, art. 51 ust 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 220-221, art. 222, art. 235-239, 242, 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: III.11.2024
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 23.05.2024
W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój
Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: III.10.2024
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 23.05.2024
W sprawie: udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18a ust. 3, art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, art. 12 pkt 6 w zw. z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, art. 270 ust. 2 i 3, art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: III.9.2024
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 23.05.2024
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2023 rok
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: III.8.2024
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 23.05.2024
W sprawie: udzielenia Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój wotum zaufania
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4a i art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: II.7.2024
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 09.05.2024
W sprawie: ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Na podstawie: art. 18a, ust. 2, art. 18b, ust. 2, art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz § 28 ust. 2 i § 39 Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: II.6.2024
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 09.05.2024
W sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, ustalenia przedmiotu ich działania i liczebności
Na podstawie: art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz § 26 i § 39 Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: II.5.2024
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 09.05.2024
W sprawie: stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Na podstawie: Art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: II.4.2024
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 09.05.2024
W sprawie: Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Na podstawie: art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
Status: Obowiązująca