W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

LXI Sesja Zwyczajna (wrzesień)

Uchwała nr: XII.106.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 26.10.2023
W sprawie: pomocy finansowej dla Marszałka Województwa Śląskiego dot. odtworzenia połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską
Na podstawie: art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 40 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XII.105.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 26.10.2023
W sprawie: udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na prace związane z remontem generalnym zabytków, organów w Kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Zdroju przy wsparciu ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.)
W sprawie zmiany uchwały nr: XI.89.2023
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XII.104.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 26.10.2023
W sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat, na rzecz Carrefour Polska Sp. z o.o., nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Handlowej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XII.103.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 26.10.2023
W sprawie: określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie-Zdrój w 2023 roku
Na podstawie: art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.), informacji Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2023 roku dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazania środków PFRON samorządom wojewódzkimi powiatowym
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XII.102.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 26.10.2023
W sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ulicy Przybosia
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XII.101.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 26.10.2023
W sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ulicy 1 Maja
Na podstawie: art.18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XII.100.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 26.10.2023
W sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2023 rok
Na podstawie: art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, 9 lit. c, i, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 220-221, art. 222, art. 235-239, 242, 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zm.), w oparciu o opinie Komisji
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XII.99.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 26.10.2023
W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XII.98.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 26.10.2023
W sprawie: wyboru ławników na kadencję w latach 2024 – 2027
Na podstawie: art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późniejszymi zmianami) oraz art. 160, art. 163 § 1 i art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 217, tj. z dnia 2 lutego 2023 r.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XII.97.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 26.10.2023
W sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
Na podstawie: art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późniejszymi zmianami), art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 217, tj. z dnia 2 lutego 2023 r.)
Status: Obowiązująca