W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

IV Sesja zwyczajna (luty)

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z włączenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz. 446, z późn. zm.) w zw. z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z ...

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII.147.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenie wysokości wy nagrodzenia za inkaso na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ...

Projekt uchwały w sprawie umorzenia postępowania skargowego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj. Dz.U z 2016r. poz. 446 z późn.zm./ w związku z art. 105 § 2 i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.kodeks postępowania administracyjnego/tj. Dz.U. ...

Projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób n...

Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV.172.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zasad sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom, określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j.Dz.U.2016.446 z późn.zm.), art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust Ib ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015....

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.161.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2...