W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacje podstawowe

W Urzędzie Miasta działa Biuro Rzeczy Znalezionych.

Biuro Rzeczy Znalezionych Wydział Organizacyjny (Referat Gospodarczy) parter budynku B, pokoje: B058, B059, B065tel. 32 4785353, 32 4785252, 32 4785197

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do:
Pana Marka Basiury – nr tel. 504 053 849
Pani Agnieszki Bazgier - pokój nr B058 - Referat Gospodarczy

Przyjmowanie rzeczy znalezionych do Biura odbywa się na podstawie: „Protokołu odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy/znalezieniu i przyjęcia rzeczy”.

Protokół odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy (plik do pobrania)

Biuro odmawia przyjęcia rzeczy w przypadku, gdy rzecz:
1) nie posiada żadnej wartości lub której wartość jest mniejsza niż 100 złotych, chyba, że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,
2) której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicja, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport (właściwa do oddania wymienionych rzeczy jest najbliższa jednostka organizacyjna Policji),
3) co do której zachodzi podejrzenie, że została porzucone z zamiarem wyzbycia się własności,
4) rzeczy znalezionych w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym
dla publiczności albo środku transportu publicznego,
5) rzeczy o właściwościach powodujących, że ich przechowywanie jest niemożliwe albo połączone z niebezpieczeństwem pogorszenia się rzeczy.
Biuro nie przechowuje zwierząt, którym opiekę zapewniają schroniska.

Poszukiwanie rzeczy zagubionej.
Osoby poszukujące rzeczy zgubionej, zgłaszają się z prośbą (pisemnie lub ustnie) do Biura o sprawdzenie czy Biuro posiada na przechowaniu wymienioną rzecz. Osoba poszukująca zobowiązana jest do wymienienia cech charakterystycznych oraz znaków szczególnych poszukiwanej rzeczy. Wydanie rzeczy osobie uprawnionej na podstawie opisu rzeczy następuje po uprzednim stwierdzeniu uprawnień do jej odbioru, tj. przedstawieniu dowodów potwierdzających przynależność do rzeczy zagubionej (dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia przedmiotu.)

Wydanie rzeczy następuje  po podpisaniu oświadczenia osoby uprawnionej do odbioru rzeczy oraz za okazaniem dowodu tożsamości.

Oświadczenie osoby uprawnionej do odbioru rzeczy znalezionej (plik do pobrania)

Poszukiwanie właściciela rzeczy.

Wykaz rzeczy znalezionych zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.
W przypadku, gdy rzecz ma znaczną wartość, jest to wskazane ze względu na jej właściwości lub okoliczności znalezienia Biuro podejmie poszukiwania właściciela zamieszczając informację na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. W przypadku, gdy osoba uprawniona do odbioru rzeczy jest znana wzywa się ją listem poleconym do odbioru rzeczy.

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w BIURZE RZECZY ZNALEZIONYCH

1. Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Józefa Piłsudskiego 60. Może się Pani/Pan z nim kontaktować  w następujący sposób:
· listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60
· e-mailem: miasto@um.jastrzebie.pl
· telefonicznie: 32 47 85 100

2. Inspektor ochrony danych - IOD
W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób:
· listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60
· e-mailem: iod@um.jastrzebie.pl

3. Cel przetwarzania Pani/Pana danych oraz podstawy prawne
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu spełnienia obowiązku ustawowego, tj. prowadzenia postępowań w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania i przechowania rzeczy znalezionych oraz poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych.

4. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane mogą być przekazane na podstawie przepisów zawartych w ustawie - osobom i podmiotom uprawnionym, w tym: znalazcy rzeczy, przechowującemu rzecz znalezioną, osobie uprawnionej do odbioru rzeczy znalezionej, Policji, Skarbowi Państwa, Żandarmerii Wojskowej.

5. Okres przechowywania danych
Będziemy przetwarzać (przechowywać) Pani/Pana dane przez minimum 5 lat liczone od stycznia roku następnego po zakończeniu sprawy, następnie zostanie dokonana ekspertyza przez Archiwum Państwowe w celu ewentualnego przekwalifikowania dokumentacji bądź wyrażenia zgody na jej zniszczenie (BE5).

6. Przysługujące Pani/Panu uprawnienia
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
· prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii
· prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
· prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

7. Obowiązek podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: 
a) dobrowolne przez znalazcę;
b) obowiązkowe przez osobę uprawnioną do odbioru rzeczy. Jeśli nie poda Pan/Pani danych, nie będziemy mogli w drodze weryfikacji wydać Pani/Panu rzeczy znalezionej.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Odpowiedzialny za treść: Marzena Zbrońska
Data wytworzenia: 08.02.2016
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 08.02.2016 09:58
Ostatnio zaktualizował: Katarzyna Wołczańska
Data ostatniej aktualizacji: 30.08.2022 15:30
Liczba wyświetleń: 10225
Drukuj Zapisz do PDF