W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

II Sesja Nadzwyczajna (luty)

  UCHWAŁA NR .............

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ..................

w sprawie: przyjęcia uzupełnienia nr 5 do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015"

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a:

§ 1

Przyjąć uzupełnienie nr  5 do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015" stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr .............

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ..................

 

            W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja – „duże miasta”, Priorytet VI. „Zrównoważony rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 miasto Jastrzębie – Zdrój  postanowiło aplikować o  w/w środki  składając wnioski na realizację następujących projektów:

1.     Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju

2.     Budowa fontanny solankowej w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju

Zgodnie z wytycznymi konkursowymi do w/w poddziałania niezbędnym załącznikiem do każdego projektu, który ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych jest Lokalny Program Rewitalizacji.

Poniżej przedstawiono projekty które zostały wprowadzone do  „Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015":

 

1.     Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju

 

Projekt został zrealizowany w części inwestycyjnej  w latach 2008 – 2013. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego  2007 - 2013  do w/w inwestycji postanowiono aplikować o dostępne środki, celem refundacji  poniesionych kosztów.

Opis i cele projektu

Przedmiotem projektu były działania rewitalizacyjne, w zakresie remontu i modernizacji istniejącej infrastruktury Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju - schodów terenowych, ścieżek, placów łączących, oświetlenia, murów oporowych, koryt odwadniających oraz obiektów małej architektury – ławek i koszy na śmieci.

Podjęte działania miały na celu przywrócenie pierwotnego stanu zagospodarowania parku Zdrojowego, a dzięki temu, ożywienie zanikających funkcji społecznych, kulturalnych i turystycznych tego obszaru.

Rezultaty projektu

 • przywrócenie pierwotnego stanu zagospodarowania obszaru Parku;
 • przywrócenie funkcji obszaru jako miejsca spotkań i integracji mieszkańców;
 • przywrócenie funkcji obszaru jako miejsca atrakcyjnego dla rekreacji i wypoczynku dla całych rodzin;
 • dodatkowa możliwość zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży;
 • przeciwdziałanie postępującej degradacji istniejącej infrastruktury Parku Zdrojowego.

Lokalizacja projektu

Park Zdrojowy ulicy Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

Beneficjenci końcowi

 • Miasto Jastrzębie-Zdrój
 • mieszkańcy Miasta Jastrzębie-Zdrój;
 • osoby odwiedzające Miasto.

Termin realizacji projektu

2008 - 2014

Wartość projektu

1,47 mln PLN

 

2.     Budowa fontanny solankowej w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju

Opis i cele projektu

Przedmiotem projektu są działania mające na celu budowę w Parku Zdrojowym, całorocznego obiektu Kolumnady, w którym mieścić się będzie inhalatorium zasilane wodami solankowymi.

Inhalatorium umożliwi spacer i odpoczynek na ławkach przy jednoczesnym wdychaniu leczniczych solanek rozpylanych przez fontannę. Nadziemną część Kolumnady przeznaczono na internetowy punkt informacji miejskiej oraz trakt pieszy z ławkami i stolikami.

Podjęte działania mają na celu odtworzenie pierwotnego stanu zagospodarowania parku Zdrojowego, a dzięki temu, ożywienie utraconych funkcji społecznych, kulturalnych i turystycznych tego obszaru.

Rezultaty projektu

 • przywrócenie pierwotnego stanu zagospodarowania obszaru Parku;
 • przywrócenie funkcji obszaru Parku Zdrojowego jako miejsca uzdrowiskowego;
 • przywrócenie funkcji obszaru jako miejsca atrakcyjnego dla rekreacji i wypoczynku dla całych rodzin;
 • dodatkowa możliwość zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców oraz osób przyjezdnych;
 • polepszenie stanu zdrowia mieszkańców Miasta i osób odwiedzających nasze Miasto
 • przeciwdziałanie postępującej degradacji istniejącej infrastruktury Parku Zdrojowego.

Lokalizacja projektu

Park Zdrojowy ulicy Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Beneficjenci końcowi

 • Miasto Jastrzębie-Zdrój
 • mieszkańcy Miasta Jastrzębie-Zdrój;
 • osoby odwiedzające Miasto.

Termin realizacji projektu

2014 – 2015

Wartość projektu

3,59 mln PLN

Powyższe projekty będą ubiegały się o dofinansowanie  w ramach w/w konkursu, dlatego też konieczne jest piąte uzupełnienie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015.

Załącznik do  Uchwały - „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2008-2015. Uzupełnienie (luty  2014 r.) znajduje się w Biurze Rady Miasta.

Odpowiedzialny za treść: Michał Domagała
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 06.02.2014 15:08
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 149
Drukuj Zapisz do PDF